જિલ્લા

ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરી વીજળી...

આવશ્યક સેવાકર્મીઓ (Absentee Voters on Essential Service (AVES) ને અપાશે પોસ્ટલ બેલેટ દ્વારા મતદાનની સુવિધા*

ડાંગ દરબાર માં પહેલી વખત ગુજરાત ના મહામહીંમ રાજયપાલ ની...

ડાંગના રાજવીશ્રીઓનુ યથોચિત સન્માન સાથે આહવા ખાતે ચાર દિવસિય ડાંગ દરબારના ભાતિગળ લોકમેળાનો ડાંગ જિલ્લા કલેક્ટર તેમજ મહામહીંમ રાજયપાલશ્રીની...

વલસાડ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીશ્રી આયુષ ઓકની રાજકીય પક્ષો...

જિલ્લાના પ્રિન્ટીંગ પ્રેસના માલિકો/સંચાલકોને કાયદાકીય જોગવાઈ અને પ્રિન્ટીંગ વિશે માહિતી આપવામાં આવી ----