રાજકીય

ઉચ્ચ નીતિ-નૈતિકતાના આધારે લોકોના પ્રાણ પ્રશ્નો સામે આ ચૂંટણીને...

કોમરેડ તપન દાસગુપ્તા વડોદરા લોકસભા મત વિસ્તારમાંથી SUCICના ઉમેદવાર

દારૂએ દાટ વાળ્યો, દારૂના દૈત્યને દરિયામાં જઈ દફનાવો! મહિલાઓની...

ઓલ ઇન્ડિયા મહિલા સાંસ્કૃતિક સંગઠન સરકારના આ પગલાનો પ્રબળ વિરોધ કરે છે. અને ગુજરાતની મહિલાઓને, યુવાનો, વિદ્યાર્થીઓ, સામાન્ય નાગરિકોને...

ગાંધીનગર મુકામે આવેલ ગિફ્ટ સિટીમાં હવે દારૂ મળશે.

ગાંધીબાપુ ના નામે આવેલ ગાંધીનગર અને ગાંધીનગરમાં આવેલ ગિફ્ટ સિટીમાં ગાંધીબાપુ ના નશા મુક્ત રાજ્યમાં હવે દારૂ મળશે ! 

પ્રયોશા પ્રતીષ્ઠાન ના વિધાર્થીઓ ડાંગ  થી દિલ્હી સંસદભવન.

પ્રધાનમંત્રીશ્રી મોદી સાહેબ સાથે ડાંગ ના વિધાર્થીઓ ની મુલાકાત.

ડાંગ જિલ્લા કૉંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ તરીકે મુકેશ પટેલની...

ડાંગ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ નાં પ્રમુખ તરીકેની જવાબદારી માટે મારા પર વિશ્વાસ રાખી નિમણૂક કરવા બદલ આપ સૌ નો ખૂબ ખૂબ આભાર.(મુકેશ પટેલ.)