ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા "મારો મત એ મારું ભવિષ્ય છે-એક મતની તાકાત" થીમ  ઉપર રાજ્યકક્ષાની મતદાર જાગૃતિ સ્પર્ધાઓનું આયોજન .

ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા "મારો મત એ મારું ભવિષ્ય છે-એક મતની તાકાત" થીમ  ઉપર રાજ્યકક્ષાની મતદાર જાગૃતિ સ્પર્ધાઓનું આયોજન .

ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા "મારો મત એ મારું ભવિષ્ય છે-એક મતની તાકાત" થીમ  ઉપર રાજ્યકક્ષાની મતદાર જાગૃતિ સ્પર્ધાઓનું આયોજન :

ક્વિઝ સ્પર્ધા, સુત્ર/સ્લોગન સ્પર્ધા, ગીત સ્પર્ધા, વિડિયો બનાવવાની અને પોસ્ટર ડિઝાઇન જેવી સ્પર્ધાઓમા ભાગ લઇ ઇનામો જીતવાની તક 

...............

દરેક સ્પર્ધામાં ત્રણ શ્રેણી હેઠળ રૂપિયા ૨ લાખ સુધીના રોકડ ઈનામો:

સ્પર્ધકોએ વેબસાઈટ પર નોંધણી કરાવી ૧૫ માર્ચ, ૨૦૨૨ સુધીમાં વિગતો ઈમેલથી સબમીટ કરવાની રહેશે

...............

માહિતી બ્યુરો, વ્યારા-તાપી ૧૨: ભારતના ચૂંટણી પંચે રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ-૨૦૨૨ના અવસરે સર્જનાત્મક અભિવ્યક્તિ દ્વારા દરેક મતના મહત્વને ભારપૂર્વક સમજાવવા માટે રાષ્ટ્રીય મતદાતા જાગૃતિ સ્પર્ધા માટે મારો મત મારૂં ભવિષ્ય - એક મતની તાકાત શરૂ કરવામાં આવી છે. "મારો મત એ મારું ભવિષ્ય છે-એક મતની તાકાત" થીમ પર તમામ વય જુથ માટે રાષ્ટ્રીય કક્ષાની આ સ્પર્ધામાં પાંચ શ્રેણીઓ છે જેમાં ક્વિઝ સ્પર્ધા, સ્લોગન સ્પર્ધા, ગીત સ્પર્ધા, વિડિયો બનાવવાની સ્પર્ધા અને પોસ્ટર ડિઝાઇન સ્પર્ધાનો સમાવેશ થાય છે.

ક્વિઝ સ્પર્ધામાં સરળ, મધ્યમ અને મુશ્કેલ એમ ત્રણ સ્તરો રહેશે જેના તમામ સ્પર્ધકોને ઇ-પ્રમાણપત્ર મળશે. ગીત સ્પર્ધામાં પોતાની આગવી પ્રતિભાનો ઉપયોગ કરી સ્વ રચિત ક્લાસિકલ, કન્ટેમ્પરરી, રેપ, વગેરે સહિત કોઈપણ ગીતના સ્વરૂપ દ્વારા કલાત્મક અને સર્જનાત્મક રીતે રજૂ કરી તેમની પસંદગીના કોઈપણ સંગીત સાધનનો પણ ઉપયોગ કરી શકે છે. ગીતનો સમયગાળો 3 મિનિટથી વધુ હોવો જોઇએ નહી. 

 વિડિયો બનાવવાની સ્પર્ધા હેઠળ કેમેરા પ્રેમીઓને ભારતીય ચૂંટણીઓની વિવિધતા અને ઉત્સવની ઉજવણી કરતા વિડીયો બનાવવાની તક પૂરી પાડે છે. સ્પર્ધાની મુખ્ય થીમ સિવાય માહિતી સભર અને નૈતિક મતદાનનું મહત્વ (પ્રલોભન મુક્ત મતદાન) અને મતની શક્તિ મહિલાઓ, વિકલાંગ વ્યક્તિઓ, વરિષ્ઠ નાગરિકો, યુવાન અને પ્રથમ વખતના મતદારો માટે મતદાનનું મહત્વ દર્શાવતા વિડિયો જેવી થીમ માથી કોઇ પણ એક થીમ ઉપર માત્ર એક મિનિટનો વિડિયો બનાવવાનો રહેશે. વિડિયો, ગીત અને સ્લોગન સ્પર્ધા માટેની એન્ટ્રી ભારતીય બંધારણની આઠમી અનુસૂચિમાં દર્શાવેલ કોઈપણ અધિકૃત ભાષામાં રજૂ કરી શકાય છે.

પોસ્ટર ડિઝાઇન સ્પર્ધાની થીમપર વિચાર-પ્રેરક પોસ્ટરો બનાવવાના રહેશે. જેમાં કલાકારો ડિજિટલ પોસ્ટર, સ્કેચ અથવા જાતે દોરેલા પોસ્ટર રજૂ કરી શકે છે. 

સ્પર્ધાને ત્રણ શ્રેણીઓમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છે: સંસ્થાકીય, વ્યવસાયિક અને કલાપ્રેમી. દરેક શ્રેણીમાં ટોચના ત્રણ વિજેતાઓ અને દરેક કેટેગરીમાં વિશેષ ઉલ્લેખ શ્રેણી હેઠળ રૂપિયા ૨ લાખ સુધીના રોકડ ઈનામો આપવામાં આવશે. 

સ્પર્ધામા ભાગ લેવા માટે પ્રતિસ્પર્ધીએ સ્પર્ધાની વેબસાઈટ http://ecisveep.nic.in/contest/ પર ઉપલબ્ધ વિગતવાર માર્ગદર્શિકા અને શરતોનું પાલન કરવાનું રહેશે. સહભાગીએ વિગતો સાથે એન્ટ્રીઓ contest@eci.gov.in પર ઈમેઈલ કરવાની રહેશે. અરજી કરવા માગતા સ્પર્ધકોએ સ્પર્ધા> અને શ્રેણી>ના નામનો ઈ-મેલના વિષયમાં સ્પષ્ટપણે ઉલ્લેખ કરવાનો રહેશે. 

 ક્વિઝ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે સ્પર્ધકોએ સ્પર્ધાની વેબસાઈટ પર નોંધણી કરાવવાની રહેશે. તમામ એન્ટ્રીઓ ૧૫ માર્ચ, ૨૦૨૨ સુધીમાં વિગતો સાથે ઈમેલ ID: voter-contests@eci.gov.in પર સબમિટ કરવાની રહેશે. 

અલગ-અલગ કેટેગરીની એન્ટ્રીઓનો નિર્ણય ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા રચવામાં આવેલી જ્યુરી દ્વારા કરવામાં આવશે જેથી તાપી જિલ્લાની જાહેર જનતાની સક્રિય ભાગીદારી નોધાવી સ્પર્ધામાં ભાગ લઇ વધુમાં વધુ ઇનામો મેળવવા નાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી, તાપીની અખબારી યાદીમાં જણાવ્યું છે.