સરકારી વકીલ એ જે ટેલરની ધારદાર દલીલો પુરાવા તેમજ ઉચ્ચ ન્યાયાલયો ના ચુકાદાઓ ના આધારે બાળકીઓનુ શારીરીક શોષણ કરનાર બીલીમોરાના નરાધમને નવસારી સ્પેશ્યલ પોકસો કોર્ટ નાજજશ્રી, તેજસ બ્રહમભટ દ્વારા ૨૦વર્ષની સખત કેદની સજા કરી.

સરકારી વકીલ એ જે ટેલરની ધારદાર દલીલો પુરાવા તેમજ ઉચ્ચ ન્યાયાલયો ના ચુકાદાઓ ના આધારે બાળકીઓનુ શારીરીક શોષણ કરનાર બીલીમોરાના નરાધમને નવસારી સ્પેશ્યલ પોકસો કોર્ટ નાજજશ્રી, તેજસ બ્રહમભટ દ્વારા ૨૦વર્ષની સખત કેદની સજા કરી.

સરકારી વકીલ એ જે ટેલરની ધારદાર દલીલો પુરાવા તેમજ ઉચ્ચ ન્યાયાલયો ના ચુકાદાઓ ના આધારે બાળકીઓનુ શારીરીક શોષણ કરનાર બીલીમોરાના નરાધમને નવસારી સ્પેશ્યલ પોકસો કોર્ટ નાજજશ્રી, તેજસ બ્રહમભટ દ્વારા ૨૦વર્ષની સખત કેદની સજા કરી.

નવસારી.

     સરકારી વકીલ એ જે ટેલરની ધારદાર દલીલો, પુરાવા તેમજ ઉચ્ચ ન્યાયાલયો ના ચુકાદાઓ ના આધારે બાળકીઓનુ શારીરીક શોષણ કરનાર બીલીમોરાના નરાધમને નવસારી સ્પેશ્યલ પોકસો કોર્ટ નાજજશ્રી, તેજસ બ્રહમભટ દ્વારા ૨૦વર્ષની સખત કેદની સજા કરી. બનાવની હકીકત એ રીતની હતી કે ,આ કામના ફરિયાદી બીલીમોરા ખાતે તેમની ભોગ બનનાર દીકરી સાથે રહે છે અને લોકોના ઘરે વાસણ પાણી કરી ગુજરાન ચલાવે છે. તા.૦૨-૧૨-૨૦૧૮ નાં રોજ સવારના ૦૯:૩૦ નાં અરસામાં ફરિયાદી તથા તેમની ભોગ બનનાર દીકરી અમલસાડ જવા નીકળેલા અને ફરિયાદી તેમના ઘરનું તાળું મારતા હતા અને ભોગ બનનારને આગળ રસ્તે ચાલવા જણાવેલ ત્યારે ફરિયાદીએ તેમના મહોલ્લામાં રહેતા હાલના આરોપીને જોયેલ. દરમ્યાન ફરિયાદીના મહોલ્લામાં રહેતા ઈસમનાઓએ ફરિયાદીને જણાવેલ કે તેમની ભોગ બનનાર દીકરી રસ્તે ચાલતી હતી ત્યારે સુરેશભાઈ પરભુભાઈ કુંકણા (આરોપી) ભોગ બનનારને ખરાબ ઈશારા કરતો હોઈ ભોગ બનનાર પાછી બનનારે ફરિયાદીને જણાવેલ કે તેણી ચોથા ધોરણમાં ભણતી હતી ત્યારે આરોપી સુરેશભાઈ પરભુભાઈ કુંકણા નાઓ તેણી સાથે બિભત્સ માંગણી કરી હેરાન કરતા આવેલ છે. ગત ગણપતિના તહેવાર પહેલા તા.૧૧-૦૯-૨૦૧૮ નાં રોજ તેણી ઘરે એકલી હતી ત્યારે તેમના ઘરમાં આરોપીઓ તેણી સાથે બળજબરીથી શરીર સંબંધ બાંધેલ હતો અને તેણે તેણીને મારી નાંખવાની ધમકી આપેલ હોઈ તેણી કોઈને કહી શકેલ ન હતી. તે જ રીતે તેણીને મારી નાંખવાની ધમકી આપી તેણી સાથે અલગ અલગ દિવસે તેણી ચોથા ધોરણમાં ભણતી હતી તે વખતે ગાયકવાડ મિલની ખુલ્લી જગ્યામાં શરીર સંબંધ બાંધેલ હતો મુજબની ફરીયાદ બીલીમોરા પો.સ્ટે.મા નોંધાયેલ.

     સદર ગુનાના કામે તપાસ પુર્ણ કરી ત.ક.અ.દ્વારા નામદાર કોર્ટ સમક્ષ ચાર્જશીટ રજુ કરેલ.જે કેસ મે.નવસારીના એડી.ડીસ્ટ્રીકટ એન્ડ સેશન્સ જજ સ્પેશ્યલ પોકસો જજશ્રી તેજસ બ્રહમભટ્ટ સાહેબની કોર્ટમા ચાલતા ફરીયાદપક્ષ તર્ફે વિધ્વાન સરકારી વ.શ્રી. એ.જે. ટેલરનાઓ દ્વારા રજુ કરવામાં આવેલ મોખીક તથા દસ્તાવેજી પુરાવાઓ તથા સાયન્ટીફીક પુરાવાઓ તેમજ તેઓની ધારદાર દલીલ તથા અલગ-અલગ ઉચ્ચ ન્યાયાલયોનાચુકાદાઓને ધ્યાને લઈ આરોપીને ઈ.પી.કો.ની કલમ ૩૭૬(3) મુજબના ગુનામાં ૨૦ વર્ષની સખત કેદની સજા તથા ઈ.પી.કો.ની કલમ ૪૫ર મુજબના ગુનામા ૭ વર્ષની સખત કેદની સજા તથા ઈ.પી.કો.ની કલમ ૫૦૬(૨) મુજબના ગુનામા ૭ વર્ષની સખત કેદની સજા ફરમાવેલ છે. તેમજ સરકારી વકીલ એ.જે.ટેલરે એવું પણ જણાવ્યું હતું કે આવી સજાઓ ગંભીર ગુનામાં કરવામાં આવે તો સમાજમાં દાખલો બેસે અને આવા ગુના થતા અટકી શકે તેમ છે.