*જનમન અભિયાન અંતર્ગત તાપી જિલ્લામાં શાળાના બાળકો દ્વારા નુક્કડ નાટક અને રેલી યોજી નાગરિકોને જાગૃત કરાયા* -

વાલોડ તાલુકાના અંબાચ અને વેડછી ગામે પીએમ જનમન’ અભિયાન અંતર્ગત શાળાના બાળકો દ્વારા નુક્કડ નાટક અને રેલી યોજાઇ* -

*જનમન અભિયાન અંતર્ગત તાપી જિલ્લામાં શાળાના બાળકો દ્વારા નુક્કડ નાટક અને રેલી યોજી નાગરિકોને જાગૃત કરાયા* -

*જનમન અભિયાન અંતર્ગત તાપી જિલ્લામાં શાળાના બાળકો દ્વારા નુક્કડ નાટક અને રેલી યોજી નાગરિકોને જાગૃત કરાયા*
-
*વાલોડ તાલુકાના અંબાચ અને વેડછી ગામે પીએમ જનમન’ અભિયાન અંતર્ગત શાળાના બાળકો દ્વારા નુક્કડ નાટક અને રેલી યોજાઇ*
-
માહિતી બ્યુરો તાપી તા.૦૧:

     ગત ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૨૩ના રોજ ઝારખંડના ખુંટલી ખાતે પ્રધાનમંત્રી જનજાતિ આદિવાસી ન્યાય મહાઅભિયાનની (PM-JANMAN) શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. જે અંતર્ગત આદિવાસી જૂથોમાં નબળા એવા ખાસ ૩૫ જુથો (PVTG)ના વિકાસ માટેનો લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યો છે. PM - JANMAN અંતર્ગત તાપી જિલ્લામાં વિવિધ પ્રચાર-પ્રસારની પ્રવૃતિઓ હાથ ધરી આદિમ જુથના નાગરિકોને જાગૃત કરવામાં આવી રહ્યા છે.


 
     આજરોજ વાલોડ તાલુકાના અંબાચ અને વેડછી ગામે પીએમ જનમન’ અભિયાન અંતર્ગત શાળાના બાળકો દ્વારા નુક્કડ નાટક અને રેલી યોજાઇ હતી. જેમાં શાળાના બાળકો સહિત ગામના આગેવાનો, અને જિલ્લા અને તાલુકાના વિવિધ અધિકારીઓ સહભાગી થઇ ગ્રામજનોને સરકારશ્રીની વિવિધ જનકલ્યાણકારી યોજનાઓ અંગે જાગૃત કર્યા હતા. આ સાથે યોજનાકિય પ્રચાર પ્રસારના કેમ્પમાં ધારાસભ્યશ્રી મોહનભાઇ ઢોડિયા ઉપસ્થિત રહી ગ્રામજનોને પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. ધારાસભ્યશ્રી સહિત તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી અને વિવિધ યોજનાના અધિકારી-કર્મચારીઓ યોજનાકિય સાહિત્યનું વિતરણ કરવામાં સહભાગી થયા હતા. તથા પાત્રતા ધરાવતા લાભાર્થીઓને સ્થળ ઉપર જ ફોર્મ ભરી લાભોનું વિતરણ કરાયું હતું.