ઝરણ ગામની સીમ માં સોનગઢ-સુબીર કોરીડોર પર તોતીંગ વૃક્ષ વાહનચાલકો માટે જોખમી

ઝરણ ગામની સીમ માં સોનગઢ-સુબીર કોરીડોર પર તોતીંગ વૃક્ષ વાહનચાલકો માટે જોખમી

આહવા.

  ડાંગ જિલ્લાનાં સુબીર તાલુકાનાં ઝરણ ગામની સીમ માંથી પસાર થતાં સોનગઢ-સુબીર કોરીડોર રસ્તાનું કામ ચાલી રહયું છે આ રસ્તા પર રસ્તો પહોળો કરવાની કામગીરી કરી ડામર રસ્તાનું નવીનીકરણની કામ કરવામાં આવ્યું છે ડાંગ જિલ્લોનો પ્રવાસન સ્થળ તરીકે વિકાસ થઈ રહયો છે અને સ્ટેમ્ચું  ઓફ યુનીટી થી સોનગઢ તેમજ સુબીરનું શબરીધામ અને સાપુતારા ને જોડતો કોરીડોર નું કામ યુધ્ધનાં ધોરણે થઈ રહયો છે કોરીડોર સાથે ડાંગનાં રસ્તાઓનું જોડાણ થતાં જ આ રસ્તાઓ પ્રવાસીઓનાં વાહનોથી ધમધમી ઊઠશે ત્યારે ઝરણ ગામની સીમ માં રસ્તા વચ્ચે જ અડીખમ તોતીંગ વૃક્ષ વળાંક માં ઊભો હોવાં છતાં તે દુર નહી કરાતાં આ વૃક્ષનાં લીધે અકસ્માતોની મોકાણ ઊભી થશે સ્થાનીક વાહનચાલકોનાં જણાવ્યાં પ્રમાણે આ વૃક્ષ વાહનચાલકો માટે ખુબ જ જોખમી છે તેને તરત જ દુર કરવામાં આવે તે જરૂરી છે